Pompa ve su sistemlerinizi ölçüyor ve analiz ediyoruz. Gereksinimlerinizi belirliyor ve olası verimlilik projesi uygulamalarınız için fizibilite raporları hazırlıyoruz.

Ölçme Hizmetleri :

Pompa sistemlerinde anlık koşullar genellikle ihmal edilir. Sizin doğru sistemi seçmeniz gerekir aynı zamanda sisteminizin verimlilik değerlerini de sürekli olarak yada en azından belirli periyotlarla izlemeniz gerekir. Biz uzman ölçüm araçlarımızla değerleri topluyor ve anlık verimlilik koşullarını tespit ediyoruz. Herhangi bir olup olmadığını belirliyor eğer herhangi bir problem varsa sizin için en iyi çözümleri öneriyoruz.
Anahtar Teslimi Verimlilik Projeleri:

Ölçüm sonuçlarına göre tüm sistem güncellemeleriniz için fizibilite raporları sağlıyoruz. Gerekli güncellemelere göre anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Su kuyularının Pompa ve motorları, rakorları, valfleri veya boru bağlantıları değiştirililebilir. Bizim çözümlerimiz elektrik ve elektronik kontol cihazları donanımlarını ve iletişim sistemlerini içermektedir. Bu çözümler metirius cihazlarıyla uyumlu olan predixi cihazı ile gelişmiş bulut yazılımı çözümlerini içerir. Su kuyuları, su depoları, terfi istasyonları ve boru hatları için çözümler üretebiliriz. Belediyeler, sulama kooperatifleri, endüstriyel tesisler ve çiftçiler bizim çalışma alanlarımızı oluşturmaktadır.


PM motor teknolojisi :

Su kuyularınız için yüksek verimli sabit mıknatıslı motorlar temin ediyoruz. Bu motorların rotorları neodymium mıknatıslara sahiptir. Pm motorlar sincap kafesli rotorlara sahip klasik motorlardan tamamen farklıdır. Pm motorunun rotorunun statorundan manyetik akı geçişi gerektirmez. Bu sayede Pm motorlarında manyetik iletim kayıpları olmayacaktır ve 10 kw dalgıç pompalarda bile %90 verim değerinden daha fazlasını alabilirsiniz. Yüksek verim aynı zamanda düşük sıcaklık analamına gelmektedir. Bu motorlar yaklaşık olarak ortam suyu sıcaklığında çalışır. Bu sabit su pompalama süreçleri için yanma ihtimalinin daha az olması anlamına gelmektedir. Daha az kurutma etkisi gerektirir. Pm motorları özel AC sürücüler olmadan çalıştırılamaz. Tüm metirius well ex modelleri Pm motor seçeneklerini destekler. Yatırımlarınız Pm motorlarla kendini daha hızlı bir şekilde amorti eder.Su kanalizasyon idare ve büyük endüstriyel işler:

Günümüzde birçok kamu kurumu ile özel işletmelerin ortak sorunu yüksek elektrik faturaları. Firmamız yapmış olduğu enerji verimliliği projeleri ile işverenin hem işletme maliyetlerini sıfıra çekerken hem de projelerde ödeme kolaylığı sunmaktadır. Su ve kanalizasyon idarelerinde motopomp revizasyonu ve sistem otomasyonunun yanı sıra kayıp kaçaklara yönelik çıkarmış olduğumuz projeler sayesinde de kurum enerji ile birlikte sudan da büyük ölçüde tasarruf sağlamaktadır. Özel endüstriyel işletmelerde de AG ve OG sürücüler ile yaptığımız projelerde motorun devrine müdahale ederek daha iyi proses kontrolünün yanında maksimum tasarruf sağlanmaktadır.


Terfi Merkezleri:

Terfi merkezlerinde yanlış projelendirilmeden kaynaklı birçok problemle karşılaşmaktayız. Örneğin yanlış motopomp seçimi, motorların yedeksiz ve aralıksız çalışması motorların ömrünü kısaltmakla kalmayıp aynı zamanda enerji sarfiyatına da sebep olmaktadır. Firmamızın yapmış olduğu terfi merkezi projelerinde hassas ölçümler sayesinde doğru motopomp grubunu seçerek terfi merkezinin dökülmüş olduğu depo seviyesine göre motorlar sürücüyle kontrol edilmektedir. Böylece motorlar eşit yaşlanmalı kullanılmış olacak ve arızalardan kaynaklı işletme maliyeti ortadan kalkacaktır. Ayrıca motorların depo seviyesini düşürmeyecek şekilde enerjinin pahalı olduğu saatlerde(puant) daha az çalışmasını sağlayacak otomasyon sistemi sayesinde ekstra tasarruf sağlanmaktadır


Atıksu Terfi Merkezleri:

 Atık suyun tekrar kullanmak üzere arıtma tesislerine iletilmelidir. Bu suyun doğru bir şekilde iletilmemesi istenmeyen sorunların oluşmasına neden olur. Teknolojik terfi yönetim sistemler ile atık suyun akıllı bir şekilde iletilmesiyle ilgili çözümler sunar. Atık su iletim tesislerinde ki sorunları yakından inceliyor ve çözümler sunuyoruz. Atık su iletim istasyonlarının en az servis ve bakım ihtiyacı olacak şekilde kuruyor ve terfi istasyonunun uzun ömürlü kullanılması için yönetim sistemleri geliştiriyoruz.
İçme Su Depoları:

Yer altı ve yer üstü kaynaklardan toplanan su terfilenerek su depolarına gönderilir. Depo izleme sistemlerimiz sayesinde depoyu besleyen pompalar otomatik çalışıp durabilmektedir. Böylelikle depo su seviyesini devamlı kontrol altında tutabilmekteyiz. Depodaki suların içme ve kullanıma uygun olması için gerekli olan klor dozajlama işlemi yapılır. Aynı zamanda suyun pH, bulanıklık, iletkenlik, klor ölçümlerini de yapar.


Şebeke Basınç Kontrol ve İzleme Sistemleri:

  Şebekede kot farkı, kullanıcı noktalarının çok dallanması gibi sebeplerle basınç değişimi olmaktadır. Yüksek basınç su hattına zarar verir ve suyun kaybına neden olur. Basın kontrol sistemleri basıncın düşürülmesi gereken ölçümlerle belirlenmiş noktalara kurulur. Suyun gittiği en son noktaya izleme sistemleri konularak sistemin çalışması kontrol edilir. Su kullanıcıya en sağlıklı ve en verimli şekilde gönderilmesi sağlanır.
Su Kuyuları:

Kullandığımız suyun yolculuğunun ilk adımı yeryüzüne çıkarılmasıdır. Su kuyuları açıldıktan sonra su verimli bir şekilde kullanıcıya ulaştırılır. Verimlilik için suyun ölçümleri yapılır ve doğru pompa seçilir. Metirius kontrol cihazı ile kuyudaki suyun yıl içerisindeki değişimleri izlenerek kuyunun en verimli şekilde çalışması sağlar.


Endüstriyel işletmeler için özel su çözümleri

  Su pompaları birçok endüstriyel işletmede kullanılır. Verimlilik projeleri yaptığımız bazı projeler :

Su Soğutma Kulesi:

Su soğutma kulelerinde işleyiş suyun dolaşımı üzerinedir. Suyun bir yerden bir yere taşınması için de pompalar kullanılır. Sistemde ölöümler yapılır ve en uygun pompa seçilerek kurulumu yapılır. Sistemin işleyişine göre kontrol yazılımları yapılarak en verimli şekilde çalışma sağlanır.
Kazan Besi Pompaları:

Daha çok endüstriyel işletmelerde kullanılan kazan besi pompaları yüksek maliyetli pompalardır. Bu yüzden işletmelerde kullanılan bu pompalar çok sık değiştirilmeyip daha çok periyodik bakımlarla stabil çalışması beklenmektedir. Yüksek basınç ve sıcaklıkta çalışan bu pompalar doğru seçildiği taktirde hem işletme maliyetleri azalacak hem de bakım için duruşlar azalacaktır. Bu alanda kendini geliştirmiş uzman mühendis ekibimiz ile gelip analizleri yapıyor ve ihtiyaca göre sistemlerinizi yeniliyoruz. Otomasyon sistemimiz sayesinde pompalarınızı en verimli şekilde çalıştırıp anahtar teslim çalışmalar gerçekleştiriyoruz.


Sirkülasyon Pompaları:

Sirkülasyon pompalarının görevi ısıtılan ya da serinletilen tesisat suyunu ısı dağıtım noktalarına yeterli debide ulaştırmaktır. Yanlış projelendirme yüzünden kurumlar ve özel şirketler sık sık arızalar ile karşılaşıp sistemleri yenilemek durumunda kalmaktadır. Frekans konvertörlü sistemlerimiz sayesinde sirkülasyon pompalarında optimum çalışma sağlayacak projeler gerçekleştiriyoruz.